ឧបករណ៍លាយ

 • XAM-1 LED Display Dental Amalgamator Mixer

  ឧបករណ៍លាយឧបករណ៍លាយធ្មេញ XAM-1 LED Display

  •ប៊ូតុងកៅស៊ូស៊ីលីកុនសម្រាប់ការប៉ះប្រកបដោយផាសុកភាព
  •ជម្រើសល្បឿនពីរ
  •ប្រតិបត្តិការគ្មានសំលេងរំខាន និងមានស្ថេរភាព
  • ប្រតិបត្តិការងាយស្រួល និងប្រដាប់ដាក់កន្សោមរឹងមាំ
  •បិទជិតកន្លែងលាយជាមួយនឹងគម្របសុវត្ថិភាព