ប៉ូលាខ្យល់

 • XPP-1 Dental Polisher Air Prophy Unit

  XPP-1 Dental Polisher Air Prophy Unit

  •ការភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅអង្គភាពធ្មេញ ដូច្នេះវាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់។
  • វាងាយស្រួលក្នុងការជំនួសក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់ Tooth Micro polisher ។
  • វាអាចត្រូវបានក្រៀវក្នុងស្ថានភាពខ្វះចន្លោះដែលមានសីតុណ្ហភាព 121 ដឺក្រេ។
  • គ្រឿងបរិក្ខារប្រឆាំងការស្រូបយកនៅក្នុងកាំភ្លើងបាញ់ san អាចការពារម្សៅបំផ្ទុះខ្សាច់ មិនឱ្យជ្រាបចូលទៅក្នុងអង្គភាពព្យាបាលស្មុគស្មាញ។